Term & Conditions

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ÉRIMOS sorumlu değildir. erimos.co, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

erimos.co işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

erimos.co, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi erimos.co’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. erimos.co, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

erimos.co bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, ERIMOS markası ve diğer markaları, alan adları, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. erimos.co’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

erimos.co, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

By accessing or using this website or mobile applications, you agree that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms of Use (the “Agreement”).

Due to the misuse by entering this web site, the site or the information on the site and other data/mobile programs/ applications, etc. breach of contract, tort, or otherwise, pursuant to the reasons that may arise , ERIMOS is not responsible directly or indirectly for any damages.

erimos.co includes all the information on its extensions and services, reserves the right to change, reorganize of the information and cease publication before any warning. All the changes go into effect upon their publication on the site or mobile applications. With the use of the website or access to the site or mobile applications these changes shall be deemed to have been accepted. These conditions also apply to other webpages which are linked to the site.

Due to the breach of contract, tort, negligence or other reasons that cause; interruption of operation, error, omission, deletion, loss, communication delay in operations/transmissions, computer virus, communication failure, theft, unauthorized record entry, or use, erimos.co does not accept any responsibility.

This website may contain links or references to other websites, which are not controlled by erimos.co erimos.co does not take any responsibility for the contents and links of those websites contain.

Overview of this website/mobile applications and its design with all the information including pictures, ÉRIMOS brand and other brands, www.erimos.co, the domain name, logo, icon, demonstrative, written, electronic, graphic or technical data compilations, computer software, applied sales system, all materials, including business methods and models are licensed property of erimos and protected by Turkish laws. All the materials on this website and mobile services, without prior permission, including code and software cannot be changed, copied, reproduced, translated into another language, re-published and cannot be installed on another computer or mailed, delivered, offered or distributed. Whole or part of this website and mobile services cannot be used without permission on another website. Acting against copyright laws requires civil and criminal liability. erimos.co holds all other rights not expressly granted herein are reserved.

erimos.co holds its right to update the contents of this legal disclaimer page at any time, and recommends to the users to read this disclaimer page every time they visit.

X
Add to cart